30/09/2018

8 مهر روز جهانی ناشنوایان

8 مهر روز جهانی ناشنوایان در باغچه زندگی نشسته بود و با دستان کوچکش چیزی می کاشت. نگاهش کردم، حس اعتمادش با نگاهم برانگیخته شد و […]