24/02/2019
روز مهندس - مهندسین پاک فن - پاک فن بخار

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس شرکت صنایع پاک فن بخار این روز بزرگ را به تمامی مهندسین این شرکت تبریک و تهنیت […]