14/06/2020
اهدا خون - پاک فن بخار - 25 خرداد

25 خرداد، روز جهانی اهدای خون

25 خرداد، روز جهانی اهدای خون   از سال ۲۰۰۴ میلادی روزی را در تقویم با نام روز جهانی اهداکننده خون نامیدند که در این مطلب […]