10/02/2020
مدیریت انرژی در ساختمان - پاک فن بخار - تاسیسات گرمایشی

برچسب انرژی کولرگازی چیست؟

برچسب انرژی کولرگازی چیست؟ برچسب انرژی از مهمترین عوامل در انتخاب کولرهای گازی بوده که بسیار مورد توجه قرار می گیرد. اما برچسب انرژی چیست؟ برچسب […]
11/07/2018
پاکفن بخار - کولر ویندفری - کولر گازی

نگاهی به کولرهای ویندفری سامسونگ ؛ تابستانی خنک بدون باد

نگاهی به کولرهای ویندفری سامسونگ ؛ تابستانی خنک بدون باد داستان ما و گرمای تابستان و باد کولر برای خودش سریالی دنباله‌دار شده بود. ظهر‌های تابستان […]