01/08/2018
رعایت حقوق مصرف کنندگان - پاک فن بخار

کسب رتبه برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان

افتخاری دیگر برای شرکت پاک فن بخار ” کسب رتبه برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان “   #سومین_همایش_حمایت_از_حقوق_مصرف_کنندگان_استان_همدان شرکت صنایع برگزیده و برتر در رعایت حقوق […]