02/08/2018

بارگیری بخشی از محصولات تولید شده برای کارخانه ی اسید (عکس)

بارگیری بخشی از محصولات تولید شده برای کارخانه ی اسید شرکت صنایع پاک فن بخار با دانش فنی و مدیریت خوب مهندسین و مدیران خود موفق به […]
02/08/2018
پاک فن بخار - اسید سولفوریک - اسید سازی

طراحی- تولید و راه اندازی پروژه های اسیدسازی

طراحی-تولید و راه اندازی پروژه های اسیدسازی Sulfuric Acid Plant  ( در قالب پروژه EPC)   شرکت صنایع پاک فن بخار از جمله شرکتهای تولید کننده تجهیزات […]