28/09/2019
مینی ریفاینری - پالایشگاه کوچک - پاک فن بخار

پالایشگاه کوچک چیست؟

پالایشگاه کوچک چیست؟   شاید سریع و صریح­ ترین پاسخ به سوال فوق، ظرفیت پایین پالایشگاه­ های کوچک باشد. در تعاریف اولیه به طور معمول پالایشگاه […]