03/06/2019

پاک فن بخار ، تامین تجهیزات موتورخانه و راه اندازی موتورخانه

–پاک فن بخار ، تامین تجهیزات موتورخانه و راه اندازی موتورخانه   موتورخانه قلب تپنده ی یک ساختمان محسوب میشود. سالها قبل موتورخانه ها در پایین ترین […]
29/05/2019

تاسیسات: با موتورخانه ها بیشتر آشنا شوید

تاسیسات: با موتورخانه ها بیشتر آشنا شوید   تاسیسات تاسیسات: موتورخانه بخشی از ساختمان است که به عنوان قلب سیستم تاسیساتی خانه شناخته می شود. این […]