06/06/2018
پاک فن بخار - شب قدر - تسلیت

شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد مسجد کوفه ببین عزم سفر کرد على با دلى خون ز. تو هم قطع نظر کرد على مسجد کوفه […]