11/07/2018
پاکفن بخار - کولر ویندفری - کولر گازی

نگاهی به کولرهای ویندفری سامسونگ ؛ تابستانی خنک بدون باد

نگاهی به کولرهای ویندفری سامسونگ ؛ تابستانی خنک بدون باد داستان ما و گرمای تابستان و باد کولر برای خودش سریالی دنباله‌دار شده بود. ظهر‌های تابستان […]