23/09/2018

بازاریابی صنعتی – شرکت پاک فن بخـار ( قسمت دوم )

بازاریابی صنعتی – شرکت پاک فن بخـار ( قسمت دوم ) در مقاله بازاریابی صنعتی – شرکت پاک فن بخـار ( قسمت اول ) به بررسی بازاریابی صنعتی […]
09/08/2018
فروش دیگ بخار - فروش مخزن کنداکس - فروش دیگ آب گرم

بازاریابی صنعتی – شرکت پاک فن بخـار ( قسمت اول )

بازاریابی صنعتی – شرکت پاک فن بخـار ( قسمت اول ) بازاریابی صنعتی که از آن تحت عنوان b2b marketing هم نام‌برده می‌شود، شامل فروش محصول یا خدمات […]