نماینده فروش محصولات گروه صنعتی پاکفن بخار در  استان قزوین
پاک فن بخار

اسم شرکت: کانون تاسیسات

مدیر عامل : جناب آقای قاسم طاهری

تلفن : 35238880-028

028-35227254

09123828557

آدرس : قزوین – تاکستان-انتهای خیابان معلم –نبش کوچه  اندیشه  سوم – فروشگاه مرکزی شوفاژکار