پاک فن بخار - کودکان کار
روز جهانی مبارزه با کار کودکان
12/06/2018
عید فطر - پاک فن بخار
عید سعید فطر
15/06/2018
سختی گیر - پاک فن بخار - Water Softener

سختی گیر

املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را در اصطلاح سختی می نامند. آب در طبیعت ضمن عبور از زمین های آهکی ، کلسیم و منیزیم را در خود حل می کند.

ترکیبات مربوط به بی کربنات کلسیم  Ca(Hco3)2و بی کربنات منیزیم  Mg(HCO3)2   در آب را سختی موقت (Temporary Hardness) و املاح مربوطه به سولفات ، کلراید و نیترات کلسیم یا منیزیم را سختی دائم  Permanent Hardness)) می نامند.

مجموع سختی دائم و موقت سختی کل آب (Total Hardness) را تشکیل می دهد. زمانی که کلسیم و منیزیم نامحلول باشند درجه سختی آب بالتر می رود.

استفاده از آبهای سخت در مصارف صنعتی و تاسیساتی خصوصاً در بویلرها منجر به رسوب گذاری، کاهش راندمان تجهیزات و آسیب رساندن به سطوح انتقال حرارت در دراز مدت می گردند.

سختی گیر - پاک فن بخار - Water Softener

سختی گیر رزین

متداول ترین روش جهت حذف سختی موقت آب استفاده از دستگاههای سختی گیری نوع رزینی می باشد.

اساس کار دستگاههای سختی گیری نوع رزینی استفاده از فرایند تبادل یونی توسط رزین های کاتیونی می باشد.

خواص رزین ها این است که وقتی در حضور آب سخت قرار می گیرند، یون سدیم آنها با یون های رسوب گذار از قبیل کلسیم و منیزیم موجود در آب جابجا می شوند.

به این ترتیب با حذف املاح کلسیم و منیزیم و جایگزینی آن با یونهای سدیم آب نرم تولید می گردد که تمایلی به رسوب گذاری ندارد.

مبادله یون ها تا زمانی ادامه می یابد که همه سدیم رزین ها با کلسیم و منیزیم آب تعویض شوند،

پس از این زمان ، به تدریج بازده فرایند سختی گیر کاهش می یابد و رزین ها می بایست دوباره بازیابی و احیاء شوند.

احیاء مجدد این نوع رزین ها با عبور محلول غلیظ کلرید سدیم (نمک طعام) از بستر رزین انجام می پذیرد.

آب نرم خروجی از دستگاه سختی گیر برای تغذیه دیگهای بخار ، برج های خنک کننده و سایر مصارف صنعتی، بسیار مطلوب می باشد.

 

ظرفیت سختی گیر

ظرفیت سختی گیر را تابع تعیین زمان احیا آن در دوره عملکرد در طول 24 ساعت کارکرد تعیین می شود. اصولا سختی گیر ها را بر مبنای زمان های احیاء 8 ، 12 و 24 ساعت انتخاب می کنند.

بمنظور تعیین ظرفیت سختی گیر با مشخص بودن میزان سختی آب و دبی آبی که لازم است سختی گیری شود و رجوع به قسمت تعیین ظرفیت سختی گیر می توان ظرفیت سختی گیر مورد نیاز را جهت زمان احیاء 8 ، 12 و 24 ساعته محاسبه نمود.

پیشنهاد می گردد، در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای سختی گیرها با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

سختی گیر - پاک فن بخار - Water Softener

 

تهیه و تنظیم توسط واحد فنی مهندسی شرکت صنایع پاک فن بخار

دیدگاه ها بسته شده است