زنجان - پاک فن بخار

نماینده فروش محصولات صنایع پاک فن فروش در استان زنجان
پاک فن بخار

اسم شرکت: فروشگاه تاسیسات ابهررود

مدیر عامل : جناب آقای علیرضا محمد بیگی

تلفن :  ۰۲۴-۳۵۲۷۸۴۹۴

آدرس : زنجان – ابهر – بلوار طالقانی جنوبی –  پ۱۲۸  – فروشگاه تاسیسات ابهررود

 

پاک فن - نماینده