پاک فن بخار - دیگ های اقتصادی دو مسیره عقب خشک - دیگ بخار
دیگ های اقتصادی دو مسیره عقب خشک (قسمت دوم)
07/06/2018
پاک فن بخار - کودکان کار
روز جهانی مبارزه با کار کودکان
12/06/2018
پاک فن بخار - بویلر شعله برگشتی

دیگ های شعله برگشتی

یکی دیگر از پرفروش ترین محصولات شرکت صنایع پاک فن بخار این نوع از دیگ های شعله برگشتی بوده که  در بازه  بسیار متنوعی از نظر ظرفیت حرارتی ساخته و عرضه می شوند.

در این نوع از دیگ ها محصولات احتراق پس از عبور به کوره  و رسیدن به انتهای آن برگشت داده شده و از مسیر دوم به سمت دودکش حرکت می‌کنند.

این نوع از دیگ ها اغلب برای تولید آب گرم مورد استفاده قرار میگیرند و طراحی آن ها  توسط چندین مرحله بهینه سازی در واحد فنی و مهندسی به بهینه ترین حالت ممکن شکل گرفته است.

 

پاک فن بخار - بویلر شعله برگشتی

دیدگاه ها بسته شده است