تهران - شلماشی - پاک فن بخار

نماینده فروش محصولات صنایع پاک فن فروش در استان تهران
پاک فن بخار

اسم شرکت: تاسیسات مهر شوفاژ

مدیر عامل : آقای شلماشی

تلفن : ۷۷۵۱۶۱۵۵-۰۲۱

۰۲۱-۷۷۵۱۶۱۵۶

۰۲۱-۷۷۵۱۶۱۵۷

آدرس : تهران – خیابان طالقانی –خیابان بهار شمالی   پلاک ۲۵۵  تاسیسات مهر شوفاژ