پاکفن بخار - کولر ویندفری - کولر گازی
نگاهی به کولرهای ویندفری سامسونگ ؛ تابستانی خنک بدون باد
11/07/2018
پاک فن بخار - اسید سولفوریک - اسید سازی
تکنولوژی ساخت و تجارت اسید سولفوریک
14/07/2018
پاک فن بخار - تسلیت

تصادف تانکر سوخت با اتوبوس در سنندج

تانکر حامل سوخت که از بلوار دکتر حسینی به سمت پایین در حال حرکت بود با یک دستگاه اتوبوس برخورد و بعد از انفجار موجب کشته شدن چندین نفر شد.

پاک فن بخار - تسلیت

 

شرکت صنایع پاک فن بخار این ضایعه بزرگ و حبران ناپذیر را به تمامی خانواده های داغ دار تسلیت عرض میکند.

 

 

دیدگاه ها بسته شده است