مراغه - پاک فن بخار

نماینده فروش محصولات صنایع پاک فن فروش در مراغه
پاک فن بخار

اسم شرکت: شرکت شفق دما

مدیر عامل : جناب آقای رزاقی

تلفن : 09144198410 – 09141210200

آدرس : مراغه – خیابان بهادری – روبروی بیمارستان ذکریا ساختمان نور – طبقه دوم