بویلر بخار افقی عقب خشک - پاک فن بخار

بویلر بخار افقی عقب خشک

پاک فن بخار


بویلر بخار - پاک فن بخار

بویلر بخار افقی عقب خشک

بویلر بخار جزئي از يك سيستم توليد كنندة بخار و يكي از اصلي ترين بخـشهاي اين سيستم مي باشد . بطور کلی تجهیزاتی كه آب را به بخار آب تبديل مي كنند ، بویلر بخار گويند . بویلرهای بخار انـرژي لازم براي تغییر فاز آب به بخار را از انواع سوختهاي فسيلي اعم از سوخت های گازی و مایع ، فراهم مي كنند. آب در داخل پوسته استوانه اي اين بویلرهاجريـان دارد، كـوره و همچنـين لولـه هـاي حامـل گازهاي حاصل از احتراق كه از ميان آب مي گذرند، در داخل پوسته ی بویلر بخار واقع شده انـد.

۱-استاندارد طراحی :      B.S ۲۷۹۰ & E.N ۱۲۹۵۳ (edition 2011)

۲- گواهینامه تاییدیه نقشه از شرکت Lloyd s Register انگلستان

۳-استاندارد مصرفی :

۴-ورق:  B.S 1501-151 GR.430A , ASTMA516 GR.70 , DIN17155-17MN4

۵-لوله آتش خوار : B.S 3059 , EN 10216 PART1H.F.S , DIN17175-ST35.8

۶- ظرفیت ساخت :  ۶۶۰ lb/hr (300 Kg/h) To 11000 lb/hr (5000 Kg/hr)

۷-فشار کاری : ۱۰ تا ۱۸ بار

۸- دمای بخار اشباع شده  ۱۸۵ C و دمای بخار سوپر هیت ۲۰۰ C

۹-انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای ۶۰۰±۲۰ C

۱۰-انجام تست گرم بر روی کلیه بویلر ها

۱۱-دارای گواهینامه برچسب انرژی Grade B با بازدهی بیش از ۷۵ درصد

۱۲-استفاده از توربولاتور در تیوب های پاس ۳ جهت افزایش ۵ الی ۱۵ درصدی راندمان بویلر

۱۳-ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE

۱۴-دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمتم اتوماتیک اروپایی

۱۵- ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book