بایگانی‌های fire-tube boiler - پاک فن بخار
۱۳/۱۰/۱۳۹۷

بویلر یا دیگ بخار چیست؟

بویلر یا دیگ بخار(به انگلیسی: Boiler) دیگ‌بخار عبارت است از یک مخزن بسته که در آن بخار آب جهت استفاده در خارج از آن توسط گرمای ناشی از احتراق […]