بایگانی‌های ۹ مهر روز جهانی سالمندان - پاک فن بخار
۰۹/۰۷/۱۳۹۸
پاک فن بخار - روز سالمند - 9 مهر

۹ مهر روز جهانی سالمندان

۹ مهر روز جهانی سالمندان ۱ اکتبر برابر با ۹ مهرماه، روز جهانی سالمندان است. این روز به عنوان روز سالمندان نامگذاری شده است تا گامی […]