بایگانی‌های ۸ مهر روز جهانی ترجمه و مترجم - پاک فن بخار
۰۸/۰۷/۱۳۹۷

۸ مهر روز جهانی ترجمه و مترجم

۸ مهر روز جهانی ترجمه و مترجم سازمان ملل متحد در یک قطعنامه سی ام سپتامبر برابر با هشتم مهرماه را روز جهانی ترجمه و مترجم اعلام کرده […]