بایگانی‌های ۷ اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع - پاک فن بخار

۷ اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع

۰۷/۱۲/۱۳۹۸

۷ اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع

۷ اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع   تقریبا ۶۰ سال پیش در روز ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال وکلا با پافشاری […]