بایگانی‌های پوشش کتاب - پاک فن بخار
۲۴/۰۸/۱۳۹۷
مخازن تحت فشار - بویلر آب گرم - بویلر روغن داغ

۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی

۲۴ آبان و نامگذاری روز کتاب و کتاب خوانی از سال ۱۳۷۲ ، ۲۴ آبان به عنوان روز کتاب و کتاب‌خوانی تعیین شد. این روز، یکی […]