بایگانی‌های جشن سروشگان‌ - پاک فن بخار
۱۷/۰۱/۱۳۹۸
پاک فن بخار - سروش روز - جشن سروشگان

۱۷ فروردین سروش روز،جشن سروشگان

۱۷ فروردین سروش روز،جشن سروشگان   جشن سروشگان‌ (سروش روز) هفدهمین روز از هر ماه در تقویم ایران باستان، سروش نام دارد. سروش ایزدی است که […]