بایگانی‌های تولید دیگ بخار - پاک فن بخار
۱۴/۰۵/۱۳۹۷
خرید دیگ بخار - قیمت دیگ بخار - فروش دیگ بخار

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

حضور شرکت صنایع پاک فن بخار در هجدهـمـین نمایشـگاه بیـن المللی صنعــت ساخـتــمــان ایــران – تهران تاریخ : ۱۵ الی ۱۸ مرداد ۹۷ آدرس: ? محل دایمی […]
۲۵/۰۲/۱۳۹۷
روز بزرگداشت فردوسی

۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی

۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی، شاعر پرآوازه ایرانی شرکت صنایع پاک فن بخار تولید کننده انواع دیگ آب گرم و دیگ بخار و سختی گیر و […]