بایگانی‌های تشکر - پاک فن بخار
۱۴/۰۳/۱۳۹۷

تشکر ویژه

تشکر ویژه حضورشرکت پاک فن بخار در نمایشگاه نفت ، گاز و صنایع پتروشیمی باکو   بسمه تعالی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق استاندار […]