بایگانی‌های ترافیک هوشمند - پاک فن بخار
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
این چراغها در هنگام ترافیک بسیار مفید هستند، زیرا باعث کاهش ترمز گرفتن می شود، همچنین به کاهش میزان انتشار گازها کمک می کند. چراغ ها […]