بایگانی‌های تجهیز کشاورزی - پاک فن بخار
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
۲۷ خرداد - جهاد کشاورزی - پاک فن بخار

۲۷ خرداد ؛ سالروز تشکیل جهاد سازندگی

۲۷ خرداد ؛ سالروز تشکیل جهاد سازندگی مقدمه جهاد سازندگی نهادی است كه نطفه آن درانقلاب بسته شد ، در بستر انقلاب رشد كرد و همراه […]