بایگانی‌های بارگیری - پاک فن بخار
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
پاک فن بخار - اسید سولفوریک - اسید سازی

طراحی- تولید و راه اندازی پروژه های اسیدسازی

طراحی-تولید و راه اندازی پروژه های اسیدسازی Sulfuric Acid Plant  ( در قالب پروژه EPC)   شرکت صنایع پاک فن بخار از جمله شرکتهای تولید کننده تجهیزات […]