بایگانی‌های انتظار - پاک فن بخار
۲۹/۰۱/۱۳۹۷

حلول ماه شعبان مبارک

حلول ماه شعبان مبارک   ای مخزن سر کردگار ادرکنی ای هم تو نهان هم آشکار ادرکنی بگزیده برای خویش هرکس یاری ای در دو جهان […]