بایگانی‌های آتش نشان - پاک فن بخار
۰۷/۰۷/۱۳۹۸
روز آتش نشان - 7 مهر - پاک فن بخار

۷ مهرماه؛ روز آتش‌نشانی و ایمنی در ایران

۷ مهرماه؛ روز آتش‌نشانی و ایمنی در ایران آتش‌نشانی یا اطفاء حریق مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش بوسیله خاموش کردن، کنترل و یا […]