page contents مخزن هوای فشرده - پاک فن بخار
مخزن هوای فشرده - پاک فن بخار

نام محصول

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

این مخازن در صنعت بمنظور ایجاد تعادل در خطوط انتقال هوای فشرده و جلوگیری از نوسانات ناگهانی فشار در خروجی کمپرسور و مدیریت کارکرد کمپرسور، نصب و مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مخازن ورودی هوای به مخزن در قسمت پایین و خروجی آن در قسمت بالای مخزن تعبیه می شود. جهت کارکرد این مخازن لازم است سیستم خنک کننده هوای ورودی ( بمنظور کاهش دمای هوای ورودی که در اثر عملکرد کمپرسور گرم می شود) و سیستم جمع کننده مایعات در قسمت پایین مخزن تعبیه گردد. هم چنین لازم است مخزن به سیستم پرشر سوئیچ، گیج فشار و شیر اطمینان با سایز مناسب مجهز گردد.

این مخازن جزء مخازن تحت فشار بوده و فشار طراحی آنها تابع مشخصات کمپرسور و فشار هوای فشرده خروجی از آن است. اصولاً این مخازن را در فشار های 5 و 10 بار ساخته و به بازار عرضه می شوند.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن هوای فشرده با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

MODEL Tank

Volume

Tank

Height

Tank

Diameter

Working

Pressure

Inlet Outlet Safty

Valve

Drain Pressure

Gauge

Pressure

Swicht

access Material
L D N1 N2 N3 N4 N5 N6 M
Lit mm mm Bar inch inch inch inch inch inch mm
PFBAR-500 500 1500 650 5 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 150 17 Mn4
500 1500 650 10 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 150 17 Mn4
PFBAR-1000 1,000 2000 800 5 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 150 17 Mn4
1,000 2000 800 10 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 150 17 Mn4
PFBAR-1500 1,500 2000 950 5 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1/2 1/2 200 17 Mn4
1,500 2000 950 10 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1/2 1/2 200 17 Mn4
PFBAR-2000 2,000 2000 1100 5 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1/2 1/2 200 17 Mn4
2,000 2000 1100 10 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1/2 1/2 200 17 Mn4
PFBAR-3000 3,000 2250 1300 5 1 1/2 1 1/2 1 1/4 1/2 1/2 1/2 400 17 Mn4
3,000 2250 1300 10 1 1/2 1 1/2 1 1/4 1/2 1/2 1/2 400 17 Mn4
PFBAR-4000 4,000 2500 1400 5 2 2 1 1/4 1/2 1/2 1/2 400 17 Mn4
4,000 2500 1400 10 2 2 1 1/4 1/2 1/2 1/2 400 17 Mn4
PFBAR-5000 5,000 3000 1450 5 2 2 1 1/2 1 1/2 1/2 400 17 Mn4
5,000 3000 1450 10 2 2 1 1/2 1 1/2 1/2 400 17 Mn4
PFBAR-8000 8,000 3500 1700 5 3 3 2 1 1/2 1/2 400 17 Mn4
8,000 3500 1700 10 3 3 2 1 1/2 1/2 400 17 Mn4
PFBAR-10000 10,000 4500 1700 5 3 3 2 1 1/2 1/2 400 17 Mn4