مخزن انبساط باز - پاک فن بخار
پاک فن بخار


مخزن انبساط باز - پاک فن بخار

مخزن انبساط باز

در سیستم حرارت مرکزی با آبگرم، شبکه لوله کشی از نوع بسته می باشد. در اثر افزایش دما در این سیستم حجم آب به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. در صورتیکه که تمهیدات لازم جهت خنثی کردن این فشار اندیشیده نگردد فشار ناشی از افزایش حجم به سیستم آسیب می رساند. از آنجا که در اثر گرم شدن آب همواره مقداری از هوای موجود در آب از آن خارج می شود لازم است تمهید لازم جهت انتقال این هوا به خارج از سیستم ( هواگیری سیستم )در نظر گرفته شود. برای رفع مشکلات مذکور در سیستم های حرارت مرکزی از مخازن انبساط باز استفاده می کنند. این مخازن علاوه بر فعالیتهایی که در قسمت بالا به آنها اشاره شد وظیفه تثبیت فشار سیستم را نیز بر عهده دارند.

منابع انبساط دارای یک ورودی و خروجی بوده که به خروجی دیگ و ورودی پمپ سیرکولاسیون متصل می شود. همچنین برای تغذیه و ورود آب به سیستم از یک فلوتر در این مخازن استفاده می شود. مخازن انبساط بسته عمدتاً بصورت مکعبی و در حجم های مختلف ساخته می شوند.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن انبساط باز با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید. برای تعیین حجم منبع انبساط به سایز لوله کشی خط آبگرم ( حجم آب موجود در لوله ها ) نیاز خواهد بود.

منبع انبساط باز تأسیسات ثابت مدل PFBOE-100 ظرفیت ۱۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۱۳
منبع انبساط باز تأسیسات ثابت مدل PFBOE-150 ظرفیت ۱۵۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۱۴
منبع انبساط باز تأسیسات ثابت مدل PFBOE-200 ظرفیت ۲۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۱۵
منبع انبساط باز تأسیسات ثابت مدل PFBOE-250 ظرفیت ۲۵۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۱۶
منبع انبساط باز تأسیسات ثابت مدل PFBOE-300 ظرفیت ۳۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۱۷
منبع انبساط باز تأسیسات ثابت مدل PFBOE-400 ظرفیت ۴۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۱۸
منبع انبساط باز تأسیسات ثابت مدل PFBOE-550 ظرفیت ۵۵۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۱۹
منبع انبساط باز تأسیسات ثابت مدل PFBOE-750 ظرفیت ۷۵۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۲۰
منبع انبساط باز تأسیسات ثابت مدل PFBOE-1000 ظرفیت ۱۰۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۲۱
منبع انبساط باز تأسیسات ثابت مدل PFBOE-1500 ظرفیت ۱۵۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۲۲
منبع انبساط باز تأسیسات ثابت مدل PFBOE-2000 ظرفیت ۲۰۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۲۳
منبع انبساط باز تأسیسات ثابت مدل PFBOE-3000 ظرفیت ۳۰۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۲۴