شیراز - پاک فن بخار

نماینده فروش محصولات گروه صنعتی پاکفن بخار در استان شیراز – ۱
نمایندگی پاک فن بخار

اسم شرکت: شرکت  هادی تهویه

مدیر عامل : هادی حسنی

زمینه فعالیت : تاسیسات

شماره تماس :۳۸۳۳۴۰۰۶-۰۷۱

شماره فکس: ۳۸۳۳۵۷۹۵-۰۷۱

آدرس : بلوار پاسداران – نبش کوچه ۶۰ / الف