سختی گیر
سختی-گیر

نام محصول

مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را در اصطلاح سختی می نامند. آب در طبیعت ضمن عبور از زمین های آهکی ، کلسیم و منیزیم را در خود حل می کند. ترکیبات مربوط به بی کربنات کلسیم Ca(Hco3)2و بی کربنات منیزیم  Mg(HCO3)2   در آب را سختی موقت (Temporary Hardness)و املاح مربوطه به سولفات ، کلراید و نیترات کلسیم یا منیزیم را سختی دائم( Permanent Hardness) می نامند. مجموع سختی دائم و موقت سختی کل آب (Total Hardness)را تشکیل می دهد.

استفاده از آبهای سخت در مصارف صنعتی و تاسیساتی خصوصاً در بویلرها منجر به رسوب گذاری، کاهش راندمان تجهیزات و آسیب رساندن به سطوح انتقال حرارت در دراز مدت می گردند.
متداول ترین روش جهت حذف سختی موقت آب استفاده از دستگاههای سختی گیری نوع رزینی می باشد. اساس کار دستگاههای سختی گیری نوع رزینی استفاده از فرایند تبادل یونی توسط رزین های کاتیونی می باشد.خواص رزین ها این است که وقتی در حضور آب سخت قرار می گیرند، یون سدیم آنها با یون های رسوب گذار از قبیل کلسیم و منیزیم موجود در آب جابجا می شوند. به این ترتیب با حذف املاح کلسیم و منیزیم و جایگزینی آن با یونهای سدیم آب نرم تولید می گردد که تمایلی به رسوب گذاری ندارد. مبادله یون ها تا زمانی ادامه می یابد که همه سدیم رزین ها با کلسیم و منیزیم آب تعویض شوند، پس از این زمان ، به تدریج بازده فرایند سختی گیر کاهش می یابد و رزین ها می بایست دوباره بازیابی و احیاء شوند. احیاء مجدد این نوع رزین ها با عبور محلول غلیظ کلرید سدیم (نمک طعام) از بستر رزین انجام می پذیرد. آب نرم خروجی از دستگاه سختی گیر برای تغذیه دیگهای بخار ، برج های خنک کننده و سایر مصارف صنعتی، بسیار مطلوب می باشد. ظرفیت سختی گیر را تابع تعیین زمان احیا آن در دوره عملکرد در طول 24 ساعت کارکرد تعیین می شود. اصولا سختی گیر ها را بر مبنای زمان های احیاء 8 ، 12 و 24 ساعت انتخاب می کنند.

بمنظور تعیین ظرفیت سختی گیر با مشخص بودن میزان سختی آب و دبی آبی که لازم است سختی گیری شود و رجوع به قسمت تعیین ظرفیت سختی گیر می توان ظرفیت سختی گیر مورد نیاز را جهت زمان احیاء 8 ، 12 و 24 ساعته محاسبه نمود.

پیشنهاد می گردد، در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای سختی گیرها با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

MODEL Capacity Tank diameter Tank height   Working pressure     Back wash rate Valve Resin         Silica                Salt Salt

Tank

Vent Inlet Outlet Drain     Access Material
Min.   Max. D L @10oC @25oC TH≤ 200 200<TH<700 Min. Max. N1 N2 N3 N4 M
Grain Grain mm mm bar mᶟ/hr mᶟ/hr inch Lit Lit Kg Kg Kg Lit inch inch inch inch mm
PFBWS-50 20,000 50,000 300 1400 4 0.73 1.16 3/4 60 40 30 6 14 50 1/2 3/4 3/4 1/2 150 St37/Galv.
PFBWS-100 60,000 100,000 400 1500 4 1.29 2.06 3/4 115 75 50 11 28 100 1/2 3/4 3/4 1/2 150 St37/Galv.
PFBWS-150 110,000 150,000 500 1500 4 2.02 3.22 1 170 115 75 17 42 100 1/2 1 1 1 150 St37/Galv.
PFBWS-200 160,000 200,000 550 1500 4 2.45 3.90 1 215 150 90 21 53 150 1/2 1 1 1 150 St37/Galv.
PFBWS-250 210,000 250,000 600 1750 4 2.91 4.64 1 285 190 110 28 71 150 1/2 1 1 1 200 St37/Galv.
PFBWS-350 260,000 350,000 700 1750 4 3.96 6.31 1 1/2 385 265 145 38 96 250 1/2 1 1/2 1 1/2 1 200 St37/Galv.
PFBWS-450 360,000 450,000 800 1750 4 5.18 8.24 1 1/2 500 340 190 50 126 300 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 200 St37/Galv.
PFBWS-550 460,000 550,000 900 1750 4 6.55 10.43 1 1/2 620 410 240 62 154 400 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 250 St37/Galv.
PFBWS-750 560,000 750,000 1000 2000 4 8.09 12.88 2 840 570 300 84 210 550 1/2 2 2 1 1/2 250 St37/Galv.
PFBWS-1000 760,000 1,000,000 1100 2000 4 9.79 15.59 2 1140 750 360 114 285 800 1/2 2 2 2 400 St37/Galv.
PFBWS-1500 1,000,000 1,500,000 1300 2250 4 13.67 21.77 3 1700 1120 500 168 420 1,200 1/2 3 3 2 400 St37/Galv.
PFBWS-1750 1,500,000 1,750,000 1400 2250 4 15.86 25.25 3 1970 1310 585 197 493 1,200 1/2 3 3 2 400 17Mn4
PFBWS-2000 1,750,000 2,000,000 1450 2500 4 17.01 27.08 4 2250 1500 630 225 561 1,500 1/2 4 4 2 400 17 Mn4
PFBWS-2500 2,000,000 2,500,000 1600 2500 4 20.71 32.97 4 2815 1870 770 281 704 1,500 1/2 4 4 2 400 17Mn4
PFBWS-3000 2,500,000 3,000,000 1700 2500 4 23.38 37.22 4 3360 2245 860 336 840 1,501 1/2 4 4 2 400 17 Mn4