بویلر بخار افقی عقب خیس - پاک فن بخار

بویلر بخار افقی عقب خیس

پاک فن بخار


بویلر بخار افقی عقب خیس

 • استاندارد طراحی  : B.S 2790 &E.N  ۱۲۹۵۳ edition 2011
 • استاندارد موارد مصرفی :
 • ورق:BS 1501-151 GR.430A,ASTMA516GR.70,DIN17155-17MN4
 • لوله های آتش خوار :B.S3059,EN10216 PART1H.F.S ,DIN17175-ST35.8
 • ظرفیت ساخت: (۱۰۰۰Kg/Hr (656Kw) To 30000kg /Hr(19674Kw
 • فشار کاری ۱۰ تا ۲۵ بار
 • دمای بخار اشباع شد ۱۸۵ درجه سانتیگراد و دمای بخار سوپر هیت ۲۵۰ درجه سانتیگراد
 • دارای گواهینامه برچسب انرژی GradeA با بازدهی بیش ۸۵ درصد
 • استفاده از توربو لاتور در تیوب های پاس ۳جهت افزایش ۵ الی ۱۵ درصدی راندمان بویلر دارای تجهیزات کنترلی وابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی
 • انجام عملیات حرارتی وتنش گیری در دمای ۲۰±۶۰۰ درجه سانتیگراد
 • انجام تست گرم به روی کلیه بویلرها
 • ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران وپلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE
 • ارائه کلیه مدارک ساخت وبازرسی در قالب Finaal Book

بویلرهای بخار انـرژي لازم براي تغییر فاز آب به بخار را از انواع سوختهاي فسيلي اعم از سوخت های گازی و مایع ، فراهم مي كنند.اين نوع از بویلر ها در چند دسته بندی کلی اعم از عقب خشک و عقب خیس و همچنین از نظر شکل قرارگیری ، افقي و عمودي قرار مي گيرند. بویلرهای بخار افقي عقب خیس بـه صورت يك واحد كامل ساخته مي شوند و تمامي تجهيزات لازم از جمله تجهیزات کنترلی و … را به همراه دارند. در بویلر های عقب خیس محفظه احتراق یا همان چمبر در داخل پوسته و درون آب قرارگرفته و سطح حرارتی بالاتری را ایجاد کرده و متناسب با آن راندمان حرارتی افزایش می یابد.

دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۱۰۰۰ kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۳۶
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۱۵۰۰ kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۵۲
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۲۰۰۰ kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۳۷
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۳۰۰۰ kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۳۸
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۴۰۰۰ kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۳۹
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۵۰۰۰ kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۴۰
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۶۰۰۰ kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۴۱
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۷۰۰۰ kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۴۲
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۸۰۰۰ kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۴۳
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۹۰۰۰ kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۴۴
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۱۰۰۰۰ kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۴۵
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۱۲۰۰۰ kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۴۶
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۱۴۰۰۰ kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۴۷
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۱۵۰۰۰ kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۴۸
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۲۰۰۰۰ kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۵۱
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت ۲۵۰۰۰ kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۴۹