بویلر آبگرم شعله برگشتی - پاک فن بخار

بویلر آبگرم شعله برگشتی

پاک فن بخارپاک فن بخار - بویلر آب گرم - دیگ آب گرم

بویلر آبگرم شعله برگشتی

 •  یکی از پرفروش ترین محصولات شرکت صنایع پاک فن بخار این نوع از بویلرهای شعله برگشتی بوده که  در بازه  بسیار متنوعی از نظر ظرفیت حرارتی ساخته و عرضه می شوند. در این نوع از بویلرها محصولات احتراق پس از عبور به کوره  و رسیدن به انتهای آن برگشت داده شده و از مسیر دوم به سمت دودکش حرکت می‌کنند. این نوع از بویلرها اغلب  برای تولید آب گرم مورد استفاده قرار میگیرند و طراحی آن ها  توسط چندین مرحله بهینه سازی در واحد فنی و مهندسی به بهینه ترین حالت ممکن شکل گرفته است.
 • استاندارد طراحی :      B.S 2790 & E.N 12953 (edition 2011)
 • گواهینامه تاییدیه نقشه از شرکت Lloyd s Register انگلستان

استاندارد مصرفی :

 • ورق:  B.S 1501-151 GR.430A , ASTMA516 GR.70 , DIN17155-17MN4
 • لوله آتش خوار : B.S 3059 , EN 10216 PART1H.F.S , DIN17175-ST35.8
 • ظرفیت ساخت : (۱۰۰۰۰۰Kcal/hr(116 Kw) To 1500000 Kcal/hr (1744 Kw
 • فشار کاری : ۶ تا ۱۶ بار
 • دمای آبگرم خروجی  ۱۱۰ درجه سانتیگراد
 • انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای ۲۰±۶۰۰ درجه سانتیگراد
 • انجام تست گرم بر روی کلیه بویلر ها
 • استفاده از توربولاتور در تیوب های پاس ۲ جهت افزایش ۵ الی ۱۵ درصدی راندمان بویلر
 • ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE
 • ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۸۲۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۶۴
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۶۵
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۱۲۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۶۶
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۱۵۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۶۷
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۱۶۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۶۸
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۲۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۶۹
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۲۵۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۷۰
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۷۱
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۴۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۷۲
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۵۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۷۳
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۶۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۷۴
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۷۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۷۵
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۸۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۷۶
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۱۰۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۷۷
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۱۲۵۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۷۸
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت ۱۵۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۷۹