بویلر آبگرم عقب خیس - پاک فن بخار

بویلر آبگرم عقب خیس

پاک فن بخاربویلر بخار عقب خیس

توضیحات

 •  در اين نوع از بویلر هاي آبگرم شرکت صنایع پاک فن بخار، محصولات احتراق ساطع شده از شعله مشعل پس از عبور از كوره ، به انتها رسيده و توسط محفظه احتراق (چمبر) به پاس دوم لوله ها هدايت مي شـود و پس از عبور از مسير لوله های پاس دوم به سمت جعبه دود جلو بویلر باز مي گردد. سپس با هدايت توسط جعبه دود جلو با عبور از پاس سوم لوله ها ، به سمت دود كش در انتهاي بویلر راهي مي شوند. تفاوت طراحی این نوع از بویلر ها در مقایسه با بویلر های عقب خشک به صورتی است که در  بویلر آبگرم عقب خیس، چمبر یا محفظه احتراق بصورت کامل با آب در تماس بوده و وظیفه انتقال گازهای داغ حاصل از احتراق را از کوره به لوله های پاس دوم به عهده دارد.بنابراین در این نوع طراحی، آب باسطح حرارتی بیشتری در تماس بوده و حرارت بیشتری جذب می کند و در پی آن بازدهی بیشتری را نیز به همراه دارد.
 • استاندارد طراحی :      B.S ۲۷۹۰ & E.N ۱۲۹۵۳ (edition 2011)
 • گواهینامه تاییدیه نقشه از شرکت Lloyd s Register انگلستان
 • ورق:  B.S 1501-151 GR.430A , ASTMA516 GR.70 , DIN17155-17MN4
 • لوله آتش خوار : B.S 3059 , EN 10216 PART1H.F.S , DIN17175-ST35.8
 • ظرفیت ساخت :۳۰۰٫۰۰۰Kcal/Hr To 8.000.000Kcal/Hr
 • فشار کاری : ۶ تا ۱۶ بار
 • دمای آب داغ خروجی ۱۱۰ درجه سانتیگراد
 • استفاده از توربولاتور در تیوپ های پاس سه جهت افزایش ۵ ال ۱۵ درصدی راندمان بویلر
 • انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای ۲۰±۶۰۰ درجه سانتیگراد
 • انجام تست گرم بر روی کلیه بویلرها
 • ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE
 • دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی
 • ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۸۲۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۰۵
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۰۶
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۱۲۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۰۷
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۱۶۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۰۸
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۲۰۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۰۹
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۲۵۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۱۰
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۱۱
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۴۰۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۱۲
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۵۰۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۱۳
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۶۰۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۱۴
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۷۰۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۱۵
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۸۰۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۱۶
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۹۰۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۱۷
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWWظرفیت ۱۰۰۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۱۸
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWWظرفیت ۱۲۵۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۱۹
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۱۵۰۰۰۰۰ Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۲۰
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۲۰۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۲۱
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۲۵۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۲۲
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۳۰۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۲۳
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۴۰۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۲۴
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت ۵۰۰۰۰۰۰ Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۳۱۲۰۰۱۵۴۸۵۰۰۵۰